Welcome to the future of healthcare in Wales

Croeso i ddyfodol gofal iechyd yng Nghymru

We are delighted to have been awarded ‘Framework Participant’ status for clinical IT systems by NHS Wales and we are really looking forward to sharing our products and services with you. We can help your practice meet the challenges of the future, helping you to streamline workload, workflow and processes, leading to improved patient care.

Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi cael statws ‘Cyfranogwr Fframwaith’ ar gyfer systemau TG clinigol gan GIG Cymru, ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at rannu ein cynnyrch a’n gwasanaethau gyda chi. Gallwn helpu eich meddygfa i gwrdd â heriau’r dyfodol, a’ch helpu chi i symleiddio’r baich gwaith, llif gwaith a phrosesau, gan arwain at well gofal i gleifion.

Microtest awarded contract to supply GP surgeries across Wales

Press Release
Datganiad i’r Wasg

Roadshow datesDyddiadau’r Sioe Deithiol

Here are the various Roadshow dates which have been set up by NHS Wales.
Dyma ddyddiadau amrywiol y Sioe Deithiol a sefydlwyd gan GIG Cymru.

Microtest visits to your areaYmweliadau Microtest â'ch ardal chi

Various meetings have been set up across Wales by the Microtest team, who are out and about visiting GP practices in Wales. Please email us to receive the latest schedule. sales@microtest.co.uk

Sefydlwyd gwahanol gyfarfodydd ledled Cymru gan dîm Microtest, sy’n ymweld â meddygfeydd ar hyd a lled Cymru. Anfonwch e-bost atom i gael y rhaglen ddiweddaraf. sales@microtest.co.uk

Contact Us

If you would like to find out more or discuss setting up a meeting, please email sales@microtest.co.uk or call 01208 261600

Cysylltu â ni

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth neu drafod trefnu cyfarfod, e-bostiwch sales@microtest.co.uk neu ffoniwch 01208 261600

Send us a message

Give us a call on 01208 261600

Message us

Call us

Stay in the loop

Sign up to our email newsletter for practices in Wales

Cael gwybod y diweddaraf

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr drwy e-bost ar gyfer meddygfeydd yng Nghymru
Sign Up Now!